Bedrijfscontinuïteit: het belang en de oplossingen van PST Business Services

Onder bedrijfscontinuïteit, ook wel Business Continuity Management (BCM), verstaan we het geheel aan activiteiten dat nodig is om de continuïteit van een onderneming te waarborgen. Om dit te bereiken, is een samenhangend stelsel van maatregelen nodig. Deze maatregelen zijn er niet alleen op gericht om een calamiteit te voorkomen, maar zorgen er tevens voor dat de gevolgen van een calamiteit snel hersteld wordt. Het doel van bedrijfscontinuïteit is om de bedrijfsschade tot een minimum te beperken.

PST Business Services heeft jarenlange ervaring met het waarborgen van bedrijfscontinuïteit. Alle bedrijfsprocessen van een onderneming zijn in meer of mindere mate afhankelijk van de werking van ICT. Werkt ICT niet of onvoldoende is de continuïteit van het bedrijfsproces in gevaar. Door midel van monitoring op bedrijfsprocesniveau worden verstoringen in het proces direct zichtbaar en de route cause naar de verstorende factor aangegeven.

Wij gaan daarbij uit van de volgende essentiële continuïteitsvraagstukken:

 1. Wat zijn de kritische bedrijfsprocessen?
  Het liefst heeft u natuurlijk dat alle processen 24 uur per dag, 7 dagen in de week doorgaan. Maar welke processen mogen zeker niet onderbroken worden? Begin bij het het inrichten van de monitoring bij deze processen. Hiermee legt u een gedegen fundament om uw continuïteit steeds verder op een hoger niveau te brengen.
 2. Tegen welke scenario’s wilt u beschermd worden?
  Er zijn veel scenario’s te bedenken. Van een grootschalige griepepidemie waarbij 40% van uw werknemers ziek thuis zit tot uitval van één of meerdere datacenters. Wat heeft een calamiteit voor gevolgen en welke maatregelen kunnen er genomen worden om de bedrijfsschade te beperken?
 3. Wat is het maximale toegestane verlies?
  Het kenmerk van een calamiteit is dat het plotseling optreedt. Ook al hebben we voorkomende maatregelen getroffen, een verlies zal altijd optreden. De vraag is: welk verlies is acceptabel?
 4. Wat is de maximale toegestane uitvalsduur?
  Als een calamiteit heeft plaatsgevonden, wilt u zo snel mogelijk weer up-and-running zijn. Voor het bepalen van de herstellende maatregelen is het van belang om te weten hoe lang uw bedrijfsprocessen maximaal uit de lucht mogen zijn.

Onze oplossingen voor bedrijfscontinuïteit

PST levert al geruime tijd Business Continuity-oplossingen voor bedrijven in uiteenlopende branches. Dit begon met tape back-up, maar intussen is het aanbod flink uitgebreid. Wij leveren onder andere de volgende oplossingen voor bedrijfscontinuïteit:

TAPE BACK-UP RESTORE
De meest traditionele manier voor het veiligstellen van informatie is back-up op tape. Voor veel bedrijven is deze wijze van veiligstellen nog steeds voldoende. Bij tape back-up restore is een down-time van acht uur of meer en een beperkt dataverlies acceptabel. Wilt u minder of geen risico op down-time en dataverlies lopen, dan passen oplossingen als uitwijkservices, softwarereplicatie en hardware replicatie beter bij u.

UITWIJKSERVICES
Met de zogenaamde uitwijkservice blijft u afhankelijk van tape back-up. U heeft echter dankzij de uitwijklocatie een extra garantie dat er, binnen een overeengekomen periode, een systeem voor u beschikbaar is (first-come, first- served) met voldoende capaciteit om bij een calamiteit een restore van systeem, applicatie en data op te doen.

SOFTWAREREPLICATIE
Bij softwarereplicatie zorgen we ervoor dat uw dataverlies nihil is. De hersteltijd is afhankelijk van uw interne procedures. We maken het technisch voor u mogelijk om binnen enkele minuten te switchen naar een back-upsysteem. Hierop zijn uw profielen, applicaties en data reeds aanwezig, zodat u gewoon door kunt werken alsof er niets gebeurd is.

HARDWAREREPLICATIE
Door implementatie van een hardware replicatie-oplossing bent u verzekerd van een dataverlies van nihil. U dient echter in het geval van een calamiteit met uw productieserver er zelf voor te zorgen dat u een back-upserver tot uw beschikking heeft. U kunt dit systeem dan opstarten gebruikmakend van het systeem waarop alle data en applicaties zijn veiliggesteld.

Bedrijfscontinuïteit voor uw bedrijf

Wilt u weten welke oplossing voor uw bedrijf het beste is? Of wilt u een onafhankelijk advies over uw huidige oplossing? Neem contact met ons op 088-2474300 of info@pst.eu voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Lees meer over disaster recovery

bedrijfscontinuiteit zorgt ervoor dat u niet met uw handen in het haar zit

BewarenBewaren