Hoe ervaren uw gebruikers uw online diensten?

ervaren online diensten, monitoringVeel bedrijven zijn inmiddels op het punt dat ze het belang ervan inzien om hun IT meetbaar te maken, maar het blijkt lastig om precies aan te geven wát er gemonitord moet worden. Daarom geef ik graag enkele concrete voorbeelden van monitoring, die wij bij PST in de praktijk voorbij zien komen. 

Veelgehoorde vormen van monitoring zijn infrastructuurmonitoring, ketenmonitoring, (web)applicatiemonitoring en het monitoren van bedrijfsprocessen. Het monitoren van de infrastructuur is inmiddels al ‘ingeburgerd’ en hiervoor is al een zeer breed scala aan monitoring-software beschikbaar. Voor de andere varianten is dit niet altijd het geval. Ik deel met u graag mijn ervaring op het vlak van (web)applicatiemonitoring, waarmee we onder andere de gebruikerservaring monitoren.

(WEB)APPLICATIE MONITORING

Met applicatiemonitoring testen we de werking van interne applicaties en webapplicaties. Met name op het gebied van gebruikerservaring wordt hier veel naar gevraagd. Om dit te testen simuleren we een gebruiker die de betreffende applicatie opent, erop aanmeldt en wijzigingen doorvoert en/of controles uitvoert. Deze test verloopt via een script dat zich periodiek afspeelt. Met onze oplossing kunnen wij vervolgens zien wat de beschikbaarheid en performance is van de applicatie zelf en de diverse verwerkingen in de applicatie. Via alarmering kan men dan tijdig geïnformeerd worden, bijvoorbeeld over een trage responstijd van het loginproces. De (voorspellende) waarde hiervan is groot, want applicaties zijn vaak onderdeel van een groter geheel. Een negatieve end user experience speelt dan ook een grote rol bij het oordeel dat gebruikers over uw geboden diensten geven.

Eén van onze klanten waarbij de klantbeoordeling en -ervaring erg belangrijk is, is Miele. Dit beperkt zich niet tot het gebruikersproduct, maar ook de ondersteuning en services daaromheen. Zo is het voor Miele van belang dat klanten gemakkelijk en snel een service-afspraak kunnen plannen wanneer dat nodig mocht zijn. Door de stappen die hiervoor nodig zijn te monitoren door een eindgebruiker te simuleren, weet Miele of klanten de mogelijkheid hebben om op een vlotte wijze een afspraak aan te vragen.

CLOUD MONITORING

Van oudsher vindt monitoring on-site plaats, maar tegenwoordig zien we steeds vaker dat dit vanuit de cloud gebeurt. Aangezien complete monitoringoplossingen doorgaans bij vele interne IT-componenten moeten kunnen komen, wordt de end user experience vaak ook intern gemeten. Dit kan een onbetrouwbaar beeld scheppen, omdat niet hetzelfde pad wordt bewandeld door een interne gebruiker en een eindgebruiker die onderweg vanaf een smartphone op een webapplicatie inlogt. Met de hulp van monitoring vanuit de cloud nemen we dit probleem weg en kunnen we betrouwbare meetgegevens bieden.

Eén van onze klanten die het belang van Cloud Monitoring inziet, is International Card Services (ICS). Als uitgever van creditcards hosten zij diverse online portals voor de gebruikers van creditcards. Deze portals vanuit het interne netwerk monitoren zou betekenen dat een andere route afgelegd wordt dan dat de gebruikers zouden doen, wat een impact heeft op de gemonitorde performance-data en mogelijk zelfs de beschikbaarheid. Door de portals vanuit de cloud te monitoren heeft ICS een waarheidsgetrouw beeld van de gebruikerservaring en kan de dienstverlener indien nodig tijdig en snel reageren op situaties die aandacht vereisen.

MEER INFORMATIE

Uiteraard zijn er nog veel meer voorbeelden te geven om de verschillende vormen van monitoring concreet te maken. Bij PST Business Services leveren we diverse monitoringproducten en verrichten we diverse monitoringdiensten. Mist u iets in mijn blog of heeft u een andere monitoringterm voorbij zien komen waar u informatie over wilt? Neem contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek. Ik ben bereikbaar via 088-2474300 of info@pst.eu. Of neem een kijkje op onze Monitoring-overzichtspagina met referentieverhalen, blogs en downloads.