Is Business Process Monitoring de nieuwe term voor Business Intelligence?

process monitoringWanneer een Business Process Monitoring- of Business Activity Monitoring-oplossing wordt getoond, dan is de reactie vaak dat het wel erg op Business Intelligence lijkt. Oude wijn in nieuwe zakken? Toch klopt dat niet. Er zijn grote verschillen tussen dit soort producten en dus worden er andere problemen mee opgelost en andere behoeften mee vervuld.

Waar zit het verschil?process monitoring 2

Volgens Wikipedia staat Business intelligence voor het verzamelen van gegevens binnen de eigen handelsactiviteit. Het kan omschreven worden als het proces van gegevens omzetten in informatie, dat vervolgens zou moeten leiden tot kennis en aanzetten tot adequate actie. Business intelligence heeft als doel competitief voordeel te creëren.

Wikipedia kent geen Business Process Monitoring, maar komt met de suggestie Business Performance Management (BPM genoemd). BPM is een verzameling processen die organisaties helpt om hun prestaties te optimaliseren. BPM wordt gezien als de volgende generatie van Business Intelligence. BPM focust op processen en voorspellingen. Een van de belangrijkste programma’s van BPM is Business Activity Monitor (simpelweg BAM genoemd). BAM’s zijn systemen die gaan over het aggregeren, analyseren en het presenteren van real-time informatie. En daar zit hem het verschil! Op deze wijze kunnen volgens Wikipedia potentiële kansen, problemen of bedreigingen snel worden gezien. Daarnaast worden ook de belangrijkste prestatie-indicatoren in kaart gebracht.

In een Business Process Monitoring-product wordt tevens de relatie gelegd met de onderliggende applicaties en IT-infrastructuur. En dat is wederom een heel belangrijk verschil!

Zonder IT is tegenwoordig vrijwel geen business meer mogelijk. Een fout in de IT kan een enorme impact hebben op de werking van de bedrijfsprocessen en dus op de business. Die impact moet zichtbaar worden op het moment van gebeuren, real-time dus. Eigenlijk zou de impact al eerder zichtbaar moeten zijn; een ‘voorspellende impact’. Er kan dan een zeer proactieve houding worden aangenomen om IT-gerelateerde fouten in bedrijfsprocessen te voorkomen.process monitoring 3

Door zowel de IT als de bedrijfsprocessen als de business-Key Performance Indicatoren (business-KPI’s) aan elkaar te koppelen en in één dashboard zichtbaar te maken, krijgt iedereen zicht op én inzicht in dezelfde situatie. IT ziet direct wat de impact is op de business. De business ziet direct of de opgemerkte impact IT-gerelateerd is. Business en IT zitten daardoor sneller en vaker op één lijn. Ook is het direct duidelijk als een negatieve business-impact niet IT-gerelateerd is. Er moet dan worden gezocht naar een oorzaak van buitenaf.

Nieuwe mogelijkheden

Het is slechts een kleine stap van het voorkomen van fouten naar het creëren van nieuwe business-mogelijkheden. Stel dat er een online marketingactie gaande is. Klanten kunnen met korting een product of dienst kopen door binnen enkele uren met hun klantenkaart of creditkaart te reageren. Het gaat goed. Er komt geld binnen. Dan stagneert de handel. De business-KPI alarmeert dat het volume afvlakt. De ‘root cause’-trigger blijkt IT-gerelateerd te zijn. De switch of server kan het volume niet aan en er ontstaat wachttijd. Potentiële klanten haken af. Het volume zakt in. Business Intelligence zou het inzakkende volume registreren, al dan niet real-time. Business Process Monitoring registreert het niet alleen direct, maar registreert óók de oorzaak én het initieert een snelle oplossing.

Conclusie?

Als je verder kijkt, zie je meer…

Moraal van dit verhaal?

Bedenk goed wat het is dat je eigenlijk wil bereiken…

Bronnen: