CSU is scherp op een schone (IT-)omgeving

Schoonmaakbedrijf CSU focust in alle werkzaamheden op precisie en efficiëntie. Zo ook de ICT-afdeling. Om processen en ICT-controles meer te stroomlijnen, nam CSU contact op met PST Business Services. Aan de hand van een Security Scan, (web)demonstraties en een Proof of Concept, was de meerwaarde van de Powertech Suite snel duidelijk voor CSU.

CSU is een toonaangevend dienstverlener in de schoonmaakbranche, waarvoor alle medewerkers dagelijks hun verantwoordelijkheid nemen. Dit doen zij door met uiterste precisie, vol beleving en efficiënt de werkzaamheden uit te voeren. Ook de afdelingen waar relaties niet of minder mee in aanraking komen hebben deze werkethos, zoals de ICT-afdeling. Om zorg te dragen voor een juiste bescherming van data op de systemen, heeft CSU op ICT-gebied een tal van maatregelen genomen. Deze maatregelen worden op structurele basis geaudit, zowel intern als extern.

Processen en controles stroomlijnen

Met en door de interne experts heeft CSU diverse controles die ter beschikking stonden geïmplementeerd. Om dit verder te professionaliseren heeft CSU besloten om een aantal processen en controles meer te stroomlijnen. Samen met PST Business Services is gekeken naar de stand van zaken en de mogelijke oplossingen om de ICT-omgeving verder te optimaliseren.

Powertech Suite

Na het uitvoeren van een Security Scan, het volgen van (web)demonstraties en een Proof of Concept vanuit PST, werd het voor CSU snel duidelijk dat zij met de inzet van de Powertech Suite kosten en moeite kunnen besparen. Ze krijgen meer grip op de activiteiten op het IBM Power-platform, zonder dat gebruikers en applicaties daar last van ondervinden. Andere redenen voor CSU om voor deze oplossing te kiezen waren de korte implementatietijd, de wijze waarop de servicedesk wordt geïnformeerd bij incidenten en de tijdsbesparing bij het opstellen van diverse rapportages.

Herkenbare security-situatie

PST heeft de afgelopen tijd een groot aantal Security Scans uitgevoerd en de stand van security op het IBM Power-platform bij CSU is vergelijkbaar met die van andere bedrijven. Dit is niet zo zeer de beheersorganisatie aan te rekenen, maar is het gevolg van gewijzigde omstandigheden rondom het IBM Power-platform. Hoewel de Security Scan dus vooral bevestigt wat beheerders vaak al weten, is het juist nu van groot belang om de security-situatie concreet op papier te hebben. Dan is het mogelijk om de juiste gereedschappen te verzamelen om er adequaat op te handelen.

Beleid, controle en rapportage

Door de prettige en open samenwerking tussen CSU en PST is de mogelijkheid gecreëerd om een helder beleid te implementeren, te controleren en te rapporteren. Bent u ook voor uw IBM Power System benieuwd naar de security-status en wilt u er adequaat actie op kunnen ondernemen, als dat nodig blijkt? Vraag de Security Scan vandaag nog aan bij PST!