Health Check Service for i

Is uw hardware optimaal geconfigureerd?
Hoe is uw Disaster Recovery en Security geregeld?

Twee belangrijke vragen, en wij kunnen u de zekerheid bieden die u nodig heeft! Als u uw ‘core’-applicaties heeft draaien op een IBM Power i (voorheen AS/400)-server, dan kunnen wij u de benodigde antwoorden geven met onze Health Check Service for i-actie.

Wat is Health Check Service for i?

Onze Health Check Service for i bestaat uit meerdere onderdelen waarbij wij dieper inzoomen op het volgende:

  • Hardwarelaag: resources en redundancy.
  • Softwarelaag: server, Operating System en fix levels.
  • Disaster Recovery: kan er op serverniveau worden uitgeweken, in geval van een calamiteit? Hoeveel tijd (RTO) vergt dit en wat is het mogelijke dataverlies (RPO)?
  • Back-up: slaan wij de juiste gegevens op en wat zijn mogelijke alternatieven?
  • Security: security-waardes, gebruikersprofielen, exit points, et cetera.

De uitkomst van Health Check presenteren we in een rapport. Hierin vindt u onze bevindingen en aanbevelingen (in Engels of Nederlands). De rapporten worden z├│ geschreven dat ook mensen zonder achtergrondkennis van het platform de bevindingen goed begrijpen.

Al onze testen en scans hebben geen impact op de werking van uw omgeving en kunnen dan ook gedurende de dag worden uitgevoerd.

Bent u op zoek naar een APK voor uw Power i-omgeving? Wij regelen het voor u met onze Health Check Service for i!


>> Bekijk hier een voorbeeldrapportage