Alignia-dashboards

Breng IT en Business samen

Alignia, de volledige monitoring-tool van HelpSystems, biedt een overzicht van het functioneren van alle diensten en kritische bedrijfsprocessen, met gedetailleerde en accurate informatie die specifiek bedoeld is voor een bepaald type gebruiker. Zo ziet het IT-personeel technische, gedetailleerde informatie over technologische incidenten, en krijgt een proceseigenaar de informatie die hij nodig heeft om het proces bij te sturen. Benieuwd naar voorbeelden van wat u van de dashboards kunt verwachten?

Krijg antwoord op uw Monitoring-vraagstukken

Er zijn vele monitoring-oplossingen beschikbaar. Toch blijken veel van deze oplossingen maar de helft van het probleem te ondervangen, met slechte resultaten en onvolledige antwoorden tot gevolg. De Alignia-technologie is goed te integreren in andere tools, simulatierobots, databronnen, logs en andere al bestaande monitoring-producten in uw bedrijf. Uw gedane investering is dus niet voor niks geweest!

Met Alignia krijgt u antwoord op vragen als:

  • Zijn er belangrijke klanten of partners geraakt door een verstoring?
  • Wordt de dienst slechter door de reactietijd van een derde partij?
  • Hoe kan een probleem snel opgelost worden en het proces worden hervat?
  • Is bedrijfskritische informatie in gevaar?
  • Het lijkt allemaal in orde, maar is deze mate van bedrijfsactiviteit normaal?

Dashboards

Hieronder volgen enkele screenshots van Alignia-dashboards. Klik op de gewenste afbeelding voor een afbeelding in groter formaat.

Bedrijfsproces-dashboards
Van het continue proces (‘continuous process’) vindt u in het Alignia-dashboard een algemeen overzicht (links) en bijvoorbeeld een overzicht van defecten (rechts). In het algemene overzicht is aan de linkerkant goed te zien welke klanten hinder ondervinden van het proces ‘Credit Cards Approval’: de fout bevindt zich in de eerste fase. Details worden zichtbaar als u op deze eerste fase klikt. Bij foutmeldingen kan gekeken worden op het ‘issues-dashboard’. Gaat het om een IT-oorzaak, dan kunt u kijken naar de IT dependencies.

Alignia screenshot 1      Alignia screenshot 3

Ook kunt u in de dashboards informatie vinden over de IT-componenten waarvan het proces afhankelijk is. Elk component heeft zijn eigen interactieve smart card. Hieronder ziet u dat de EDI-applicatie niet correct is, wat voor fouten zorgt in het bovenliggende proces.

Alignia screenshot 4

Nadat u op de EDI smart card klikt, wordt het dashboard getoond zoals hier linksonder. Het is goed te zien dat de beschikbaarheid 0% is, maar de performance 100%. De applicatie is dus wel actief, maar niet beschikbaar. Ook is te zien dat het proces “Credit Card Approval” er last van heeft. De Analyse-tab (van de EDI-server, rechts) toont automatisch opgebouwde grafieken van alles wat op deze server wordt gemonitord. Elke grafiek is interactief en kan van een drempelwaarde worden voorzien voor monitoring.

Alignia screenshot 5   Alignia screenshot 6

Online Business Service-dashboards
Het dashboard van de Online Business Services-module bestaat uit drie delen. In het eerste deel zien we dat het proces ‘Consumer Loans’ via drie kanalen (Channels) kan worden gebruikt. Linksonder ziet u wie de klanten zijn en rechtsonder de functies die worden gemonitord. Rechtsboven is aan het rode icoon te zien dat een externe service (bijvoorbeeld een controle op het BKR in Tiel) niet werkt. Het hele proces lijdt daaronder.

Alignia screenshot 7

Alignia screenshot 8Midden op het dashboard (rechts) worden echte en gesimuleerde gebruikerservaringen in beeld gebracht. Rechts is de te monitoren business-KPI zichtbaar; in dit geval het aantal offertes.

 

Het onderste deel van het dashboard toont het IT-servicemodel. In het voorbeeld hieronder (links) zijn er geen verdere business dependencies (afhankelijkheden). Er worden vier IT-services gemonitord. Linksonder is het probleem zichtbaar dat alle ellende veroorzaakt. Dit is dus de ‘root cause’, alle andere eventuele fouten zijn hiervan een afgeleide. Via de detailfunctie (rechts) is het mogelijk om meteen een analyse te maken, bijvoorbeeld een vergelijking van het aantal offertes van vandaag met gisteren. Zo wordt de impact van elke (IT-)verstoring op de business direct zichtbaar.

Alignia screenshot 9   Alignia screenshot 10

‘Monitoring room’-dashboard

Alle business-KPI’s kunnen op één dashboard worden geplaatst. Dit noemen we de ‘monitoring room’.

Alignia screenshot 11

 

Neem voor meer informatie, voorbeelden of een demonstratie contact op met PST Business Services via 088 2474300 of info@pst.eu.