Alignia for Business Applications

Alignia for Business Applications, alignia monitoringAlignia voor Business Applications is de module waarmee conflicten die een performance-daling van bedrijfsapplicaties tot gevolg kunnen hebben, worden bepaald en voorkomen. Ook de onderliggende IT-infrastructuur en alle technologieën ter ondersteuning van uw bedrijfsprocessen worden gemonitord.

Anders dan andere monitoring-oplossingen, helpt deze Alignia-module mee aan het vloeiend verlopen van online diensten, bedrijfskritische processen en technologieën. Systemen als het ERP-systeem, Core Banking of Order Management zijn bedrijfsapplicaties die technologieën nodig hebben die altijd beschikbaar moeten zijn en altijd goed moeten functioneren. Ze draaien op servers, applicatieservers, databases, netwerkapparaten, et cetera.

Belangrijke kenmerken van Alignia voor Business Applications:

  • Standaard en samengestelde controles: De Alignia-module heeft een groot aantal vooraf ingestelde en toepasbare templates voor de belangrijkste technologieën, operating systems, databases, webservers, applicaties, et cetera.
  • Impactanalyse en oorzaakdetectie: Alignia voor Business Applications geeft relevante informatie voor de IT-afdeling over welke componenten de hoofdoorzaak zijn van het niet beschikbaar zijn van bedrijfsapplicaties en waardeverminderingen in SLA’s.
  • Passende inzichten voor IT en business: De module geeft realtime inzicht in de beschikbaarheid van elke applicatie (ERP, CRM, etc.), online diensten en de bedrijfsprocessen die getroffen zijn.
  • Totale integratie: De module is ontworpen om te integreren met andere Alignia-modules en staat aan de basis van Online Business Services en Business Processing, met een compleet en geïntegreerd inzicht als resultaat. Bovendien kan de module volledig geïntegreerd worden met andere monitoring-tools en uw bestaande data, om uw bedrijfsapplicaties optimaal te controleren.

Welke vragen kunt u met de Business Applications-module beantwoorden?

  • Wat zijn de performance en beschikbaarheid van een bedrijfsapplicatie?
  • Welk onderdeel van de business wordt beïnvloed bij een slechtere performance?
  • Welke IT-componenten zijn gekoppeld aan een bedrijfsapplicatie?
  • Wat is de root-cause van een verstoring in de bedrijfsapplicatie?
  • Welke persoon is verantwoordelijk voor deze bedrijfsapplicatie?