Business Monitoring

Doordat voortgang van bedrijfsprocessen meer en meer afhankelijk is van het functioneren van automatiseringscomponenten, is monitoring essentieel geworden voor elke onderneming. PST monitort uw bedrijfsprocessen en brengen in kaart waar voor u winst te behalen valt. Daarbij implementeren wij bijvoorbeeld een Alignia-monitoringoplossing van Tango/04, sinds kort overgenomen door HelpSystems. PST is exclusief partner in Nederland van deze monitoringmodules – de enige monitoringsoftware ter wereld gepositioneerd in twee van Gartner’s Magic Quadrants met dezelfde oplossing.

Business Service Management

Monitoring op procesniveau zorgt ervoor dat die componenten worden bewaakt die het meest van belang zijn voor het slagen van een compleet proces. Zogeheten dummy-transacties worden overgestuurd om het proces continu in de gaten te houden. Dit heeft een proactieve werking: indien een verstoring optreedt terwijl het proces nog niet actief hoeft te zijn, kan het probleem al zijn verholpen voordat de eerste gebruiker echt hinder ondervindt.

Business Activity Monitoring

Met Business Activity Monitoring (BAM) worden de door de business aangedragen Kritische Proces Indicatoren (KPI’s) realtime gemonitord. De realtime informatie komt uit applicaties of databases, maar ook wel eens van buiten de keten. Het heet daarom ook wel ‘ketenmonitoring’. Op basis van de realtime verzamelde informatie doen gebruikers voorspellingen voor de toekomst en kunnen daarom snel handelen. Lees meer

Security

Het wordt steeds gemakkelijker om toegang te krijgen tot informatie. Om de bedrijfsinformatie te beschermen en met name de toegang daartoe, is security een must. Elk bedrijf heeft een security policy nodig waaraan iedereen zich houdt en om eventuele ongewenste gasten buiten de deur te houden. Met het definiëren, installeren en beheren van dit platform helpen wij u graag.