BUSINESS MONITORING

PST ziet de beschikbaarheid van IT als cruciaal voor de bedrijfsdoelstellingen van onze klanten. Het waarborgen van continuïteit en het minimaliseren van downtime is dus een eerste prioriteit om de bedrijfsprocessen goed te laten verlopen. Met behulp van de juiste businessmonitoring-oplossingen kunt u snel reageren op eventuele haperingen op de infrastructuur, applicaties, externe koppelingen of algemene bedrijfsprocessen. U bent dan snel weer back in business!

De bedrijfsprocessen maken gebruik van applicaties, die weer afhankelijk zijn van data en databases. Dit alles draait op de IT-infrastructuur; het onmisbare fundament. PST kan business monitoring verzorgen op elk niveau van de piramide. Onze ontwikkeltrajecten starten soms aan de basis (IT-infrastructuur), maar ook is het mogelijk om vanaf de top (het bedrijfsproces) naar beneden te werken. We kunnen procesmonitoring ook inrichten op goed draaiende, bestaande infrastructuur monitoring oplossingen.

DE TRENDS IN BEDRIJFSPROCESSEN MONITOREN
Onze ervaring leert dat de IT-organisatie van vandaag de reactieve vorm van monitoring vaak goed heeft ingericht. De volgende stap is nu naar proactief beheer gaan om downtime te voorkomen en zelfs naar 0% te reduceren.

Een tweede trend is het simplificeren van beheer- en monitoringactiviteiten voor de eigen organisatie. Daarbij brengt men vele losstaande tooltjes die in het verleden opgebouwd zijn samen onder een oplossing met een enkele set alarmen en dashboards. Dit spaart tijd (en dus geld) en verhoogt de reactiesnelheid. Andere bedrijven gaan nog verder en besteden monitoring volledig uit.

Online business (websites/webwinkels) is steeds belangrijker. Klanten verwachten storingsvrije en razendsnelle serviceverlening, anders is de overstap naar de concurrent snel gemaakt. Het monitoren van de user experience is de beste manier om de controle te behouden. De meest vooruitstrevende bedrijven koppelen het monitoren van de klantervaring met de applicaties en infrastructuur in de back-office.

Tenslotte zien wij dat de moderne CIO meer stuurt op de bedrijfsactiviteiten en daarop ook wordt afgerekend. Zijn of haar verantwoordelijkheid is niet slechts ondersteunend, maar de investering in IT is strategisch belangrijk om bedrijfsactiviteit en -processen juist te optimaliseren. Daarom heeft het monitoren van bedrijfsprocessen, activiteiten en KPI’s de toekomst.

VORMEN VAN BUSINESS MONITORING

BUSINESS SERVICE MANAGEMENT

Monitoring op procesniveau zorgt ervoor dat die componenten worden bewaakt die het meest van belang zijn voor het slagen van een compleet proces. Zogeheten dummy-transacties worden overgestuurd om het proces continu in de gaten te houden. Dit heeft een proactieve werking: indien een verstoring optreedt terwijl het proces nog niet actief hoeft te zijn, kan het probleem al zijn verholpen voordat de eerste gebruiker echt hinder ondervindt.

BUSINESS ACTIVITY MONITORING

Met Business Activity Monitoring (BAM) worden de door de business aangedragen Kritische Proces Indicatoren (KPI’s) realtime gemonitord. De realtime informatie komt uit applicaties of databases, maar ook wel eens van buiten de keten. Het heet daarom ook wel ‘ketenmonitoring’. Op basis van de realtime verzamelde informatie doen gebruikers voorspellingen voor de toekomst en kunnen daarom snel handelen.

INFRASTRUCTURE MONITORING

De IT-infrastructuur is essentieel voor het wel of niet goed verlopen van bedrijfsprocessen. Door juist deze laag van de eerder getoonde piramide goed te monitoren, worden eventuele veranderingen snel opgemerkt en kan de negatieve ontwikkeling gestopt worden voordat het de bedrijfsprocessen te veel heeft verstoord. De infrastructuur wordt bijvoorbeeld gemonitord op gebied van stabiliteit en integriteit. 

ONLINE MONITORING

Hoe uw bedrijf zich online presenteert wordt steeds belangrijker en is soms bepalend voor commercieel succes. De website is meer dan alleen het online visitekaartje. Contact met klanten heeft u via een klantenportal en aankopen worden gedaan in de webshop. En omdat klanten niet houden van wachten, is het monitoren van de klantervaring op uw website essentieel. Alarmering, rapportage en dashboarding is bij Online Monitoring vaak van belang voor meerdere afdelingen, zoals marketing, verkoop en IT.

BENIEUWD WAT WIJ VOOR U KUNNEN BETEKENEN?