WIE ZIJN WIJ?

PST biedt continuïteit aan bedrijfsprocessen van ondernemingen. Dit doen wij door implementatie van business- en infrastructuur-monitoring, high availability & disaster recovery en security-oplossingen. Wij bieden deze oplossingen al ruim 30 jaar. PST heeft in 2018 haar krachten gebundeld met TiGiT en is hiermee onderdeel geworden van de TiG Groep.

MANAGED SERVICES

Alle PST-oplossingen kunt u ook afnemen als dienst. Voor u geen inves­te­ringen, ook niet in opbouw van kennis. Tegen een vaste vergoe­ding per maand worden li­centies, onder­houd, services en beheer 7×24 uur aan u geleverd. Naast IBM Power i, leveren wij ook Windows- en Linux-capaci­teit uit de ‘private cloud’.

SECURITY DIENSTVERLENING

GDPR; voor onder­nemingen is een goede informa­tie­beveiliging en sluitende cyber security een ‘must’. Een firewall is niet meer voldoende om uw bedrijf te beschermen tegen cyber-crimina­liteit. En heeft u ook rekening gehouden met crimi­nali­teit van binnenuit?

MONITORING

Bedrijfsprocessen zijn meer en meer af­hankelijk van het functio­neren van auto­mati­serings­compo­nenten. Monitoring op bedrijfs­proces­niveau is essen­tieel voor elke onderneming. Een root cause naar de oorzaak op infra­structuur(componenten)-niveau is hierbij vanzelf­sprekend.

DISTASTER RECOVERY

De kans op een desastreuze cala­miteit is weliswaar klein; het brengt de bedrijfs­conti­nuïteit recht­streeks in gevaar. Wellicht verzorgt u al regel­matige back-ups, maar om er zeker van te zijn dat uw IT zonder onder­brekingen doorloopt, heeft u mogelijk meer ge­avan­ceerde oplos­singen nodig.

IT ALS STRATEGISCH WAPEN

PST denkt graag met u mee hoe u IT als strategisch wapen kan inzetten in de concurrentieslag. Dat IT niet meer gezien wordt als een kostenpost of een noodzakelijke kwaad. Bij ons is dat geen loze kreet, want wij kunnen bewijzen dat diverse klanten in de financiële sector, transport, logistiek, groothandel en retail met onze hulp grote voordelen behaalden:

  • Reducering van IT-downtime en snellere oplossingen in geval van storing;
  • 24/7-uptime van het online verkoopproces door unattended monitoring;
  • sneller reageren op onjuiste externe leveringen en interne bestellingen;
  • vermijden van incorrecte bestellingen door klanten en voorraadproblemen;
  • integratie van toeleveranciers en klanten in verlengde ketenmonitoring, voor het optimaliseren van de volledige goederenstroom;
  • directe aansturing van het (tele)verkoopteam;
  • dagelijkse besparing op inkoop van inhuurkrachten.

In onze aanpak kijken we uiteraard naar uw wensen en behoeften. Indien mogelijk bouwen we voort op bestaande oplossingen, zodat u hierin niet voor niets heeft geïnvesteerd. Het proces van verbetering kan op elk niveau gestart worden en in het tempo dat u schikt. Voor de financiële afwikkeling bespreken we wat het best past: onze oplossingen kunnen ook als dienst afgenomen worden (as a service). Belangrijk is dat u uw investering terugverdient. En voor de meeste van onze monitoring-klanten is de terugverdientijd minder dan een jaar.

UW VRAGEN, ONZE OPLOSSINGEN

Ondernemen en succesvol zijn vergt het uiterste van mensen, de processen en de techniek. En elke investering – in geld of in tijd – dient een duidelijk doel. Het is onze taak u te helpen uw doelen te bereiken.

BENIEUWD WAT WIJ VOOR U KUNNEN BETEKENEN?