DISASTER RECOVERY

& BUSINESS CONTINUITY – OPLOSSINGEN

De tijd dat bedrijfsprocessen stil worden gelegd voor het maken van een back-up, het uitvoeren van onderhoud of het oplossen van een probleem is voor de meeste bedrijven al lang voorbij. Zelfs als het al zou kunnen, dan verhinderen strenge eisen op het gebied van up-time of een verhoogde naleving van de regelgeving elke mogelijkheid om even niet beschikbaar of ‘down’ te zijn. 24×7 beschikbaarheid is het enige wat telt!

Ongemerkt zijn steeds meer processen verschoven naar het web. Internetportals bieden grote flexibiliteit qua gebruik; 24 uur per dag en 7 dagen per week, alle dagen van het jaar. Daarnaast is er meer en meer aandacht voor een veilige locatie voor data-opslag. Deze aandachtspunten brengen met zich mee dat men er behoefte aan heeft dat elk proces met onderliggende applicatie, interface, database, et cetera, in het geval van een calamiteit snel weer beschikbaar is. Zonder verlies van data.

Bij calamiteiten dient snel te worden gehandeld. Oplossingen om snel, soms zelfs binnen minuten, weer aan het werk te kunnen of ‘up & running’ te zijn, moeten op zo’n moment niet voor beperkingen zorgen. Voor High Availability en Disaster Recovery is totale vrijheid van handelen, totale flexibiliteit qua platform en volledig vertrouwen in de werking én ondersteuning van uw leverancier 100% noodzakelijk.

TAPE BACK-UP RESTORE

De meest traditionele manier voor het veiligstellen van informatie is back-up op tape. Voor veel bedrijven is deze wijze van veiligstellen nog steeds voldoende. Bij tape back-up restore is een down-time van acht uur of meer en een beperkt dataverlies acceptabel. Wilt u minder of geen risico op down-time en dataverlies lopen, dan passen oplossingen als uitwijkservices, softwarereplicatie en hardwarereplicatie beter bij u.

UITWIJKSERVICES

Met de zogenaamde uitwijkservice blijft u afhankelijk van tape back-up. U heeft echter dankzij de uitwijklocatie een extra garantie dat er, binnen een overeengekomen periode, een systeem voor u beschikbaar is (first-come, first- served) met voldoende capaciteit om bij een calamiteit een restore van systeem, applicatie en data op te doen.

SOFTWAREREPLICATIE

Bij softwarereplicatie zorgen we ervoor dat uw dataverlies nihil is. De hersteltijd is afhankelijk van uw interne procedures. We maken het technisch voor u mogelijk om binnen enkele minuten te switchen naar een back-upsysteem. Hierop zijn uw profielen, applicaties en data reeds aanwezig, zodat u gewoon door kunt werken alsof er niets gebeurd is.

HARDWAREREPLICATIE

Door implementatie van een hardwarereplicatie-oplossing bent u verzekerd van een dataverlies van nul. U dient echter in het geval van een calamiteit met uw productieserver er zelf voor te zorgen dat u een back-upserver tot uw beschikking heeft. U kunt dit systeem dan opstarten gebruikmakend van het systeem waarop alle data en applicaties zijn veiliggesteld.

BENIEUWD WAT WIJ VOOR U KUNNEN BETEKENEN?